Løpskjøring

NSHK løpsregler

NSHK ID-skjema                                

Tidtakermal

Norsk Siberian Husky Klubb og lokallagene arrangerer flere årlige løp for siberian husky (løpene er også åpne for andre raser), vintersamlinga, Dørstokkmila, Halloweenløpet, Harstad Hundekjørerfestival. Her er det både sprint og mellomdistanseklasser. Huskyklubben har som mål å fremme blant annet trekkhundegenskapene til vår rase, samt ha et aktivt miljø både i klubben og utad.

I 1999 ble det også for første gang arrangert et 20-milsløp. Dette har falt bort, men kan bli aktuelt igjen i fremtiden. Nordisk-klasser (snørekjøring på ski med pulk bak en eller flere hunder) har nesten helt falt bort pga manglende deltagelse. Det vil igjen bli satt opp klasser for nordisk dersom noen viser interesse for det.

Lover og regler hos Norges hundekjørerforbund finner du her

 

best replica watches