Styre og komiteer

Styret i NSHK blir valgt på årsmøtet og består av ledere, nestleder, kasserer, sekretær, administrasjon/mediaansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen.

Henvendelser til styret sendes til post@siberian-husky.net

Leder Sigmund Alhaug
Jessnesveien 106, 2315 Hamar
481 95 758
Nestleder Geir Rønning
Postboks 35, 2959 Røn
909 12 891
Sekretær Gro Britt Skarseth
Arne Garborgs vei 11, 1395 Hvalstad
990 11 455
Kasserer Ivar Hordnes
Stårputtveien 37, 0891 Oslo
924 31 379
Adm/media Geir Bøyum
Paul A. Owrens veg 137, 2607 Vingrom
911 97 688
Redaksjonskomiteen Håvard Storli
Dyringveien 33, 1385 Asker
416 85 856
Sportskomiteen  Line M. Løw
Engene 152, 1540 Vestby
928 21 979
ABU-komiteen Anita H. Engebakken-Fjell
Skiensveien 340, 3830 Ulefoss
938 03 809
Arr-komiteen Veronika Olijnyk
Nerøgardsgutua 4, 2850 Lena
977 29 662
Redaksjonskomiteen
Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen:
L Håvard Storli
1385 Asker
416 85 856
M Johanne Sundby (Redaktør)
2386 Brumunddal
905 58 704
M Nina Finstad
S-68393 Råda
+46702766254
M Linn-Elise Mindt
2412 Sørskogbygda
454 84 997
M Toril Wiik Johansen
5173 Loddefjord
902 83 977
M Brit Berntsen Reinsli
0861 Oslo
915 94 025
 
Webredaktør
Rikke Bergendahl, 2016 Frogner 416 08 811
Webmaster
Runar G. Simonsen, 2387 Brumunddal 916 50 299
 
Sportskomiteen   Arbeidsinstruks for sportskomiteen
L Line M. Løw
1540 Vestby
928 21 979
M Atle Eikevik
6856 Sogndal
952 81 077
M Jo Arne Brustugun
2690 Skjåk
950 26 296
M Marte K. Rotefoss
2840 Reinsvoll
415 16 130
M Ingvild Aalberg Jørgensen
1408 Kråkstad
959 93 326
M Bjørn-Inge Bekkavik
3737 Skien
928 92 313
M Runar G. Simonsen (resultatlister/datatekniske)
2387 Brumunddal
916 50 299
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)
Trekkhundprøver sendes til:
L Anita Helene Engebakken-Fjell
3830 Ulefoss
938 03 809
M Birgit Alhaug
2315 Hamar
905 39 766
M Lena Sparbo Vanvik
2054 Mogreina
911 06 732
M Rikke Bergendahl
2016 Frogner
416 08 811
M Cecilie Isaksen (trekkhundprøveansvarlig)
2150 Årnes
975 59 664
Hågen Bjørgum valpeformidler
7514 Stjørdal
951 01 034
 
Arrangementskomiteen
L Veronika Olijnyk
2850 Lena
977 29 662
M Marcus L. Smestad
2582 Grimsbu
930 08 946
M Ine Marie Pedersen
7391 Rennebu
908 08 050
M Gitte Alhaug
2315 Hamar
980 79 735
M Kaya Slettemark
3188 Horten
478 63 171
M Håvard Okstad
7357 Skaun
977 75 797
 
Revisor Trond Hafel
2657 Svatsum
416 44 710
Vara Johnny Blingsdalen
1482 Nittedal
900 29 092
 
Valgkomiteen
L Jeger Bjørnson
2412 Sørskogbygda
400 78 857
M Margareth Berentzen
8663 Mosjøen
402 24 613
M Asbjørn Hundere
2386 Brumunddal
478 28 259
Vara Terje Frode Bakke
2092 Minnesund
63 96 86 66 / 911 66 476

Foto på hjemmesiden
Stine Oppegaard, Johanne Sundby, Rikke Bergendahl, Kari S. Hope, Runar G. Simonsen, Thor E. Andreassen

best replica watches