Trekkhundprøver

Trekkhundprøver

Siden vil bli oppdatert i god til før vinterens løp. 


På generalforsamlingen 1996 ble det vedtatt at Norsk Siberian Husky Klubb skal jobbe med å få godkjent og gjennomført en trekkhundprøve for siberian husky slik man har i våre naboland. Den har to mål:
A) å få til premiering av de beste trekkhundene, der hunden gjennom løpsdeltagelse kan oppnå forskjellige premiegrad og eventuelt kåres til trekkhundchampion (NTCH).
B) jobbe for at siberian husky må være trekkpremiert for å kunne bli utstillingschampion, tilsvarende reglene man har i Sverige og Finland. Sistnevnte som et ledd i arbeidet for å prøve å bevare siberian huskyen som brukshund.

Klubben har siden 2006 hatt utprøving av systemer for trekkhundprøver. I 2010 ble dagens prøvesystem tatt i bruk. Regelverket for trekkhundprøver evalueres kontinuerlig, og kan oppdateres hvert 3. år. Trekkhundprøvene skal være oppnåelig, med hensikten å bedømme hundens egenskaper til fordel for avlsarbeid og fremme bruksegenskaper. Prøven er ment som en evaluering av rasen og ikke et aktivitetstilbud til eierne.

 

 

 

best replica watches