Klubbeffekter

Klubbens nye Rasekompendium er til salgs til klubbens medlemmer for kr 200. Bestilling sendes til huskybladet@gmail.com.