Siste Nytt

Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb
Søndag 28. mai 2017 fra 10.00-14.00, Åstjern, Brandbu

Dagsorden
1) Åpning av årsmøtet
2) Valg av møteleder, to referenter, to medlemmer til tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Styret og komiteenes årsberetninger
5) Regnskap med revisors beretning
6) Budsjett 2018
7) Saksliste
8) Valg

Forslag må være styret i hende senest fredag 21. april 2017.
Forslag sendes pr epost til siberian.husky@klubb.nkk.no eller pr post til

Lina Stabbetorp
Jamnemoveien 60
1890 Rakkestad

Forslag som vil kunne påføre klubben kostnader og/eller nye oppgaver må utredes av forslagsstiller.

Forslag på kandidater til verv må sendes leder av valgkomiteen, Tone Beate Hansen, senest fredag 21. april 2017 pr epost til tone.b.hansen@gmail.com.

Møte- og stemmerett på årsmøte har
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett. For å ha stemmerett på årsmøtet kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og personer som har betalt kontingenten senest tre (3) måneder før møtedato.

Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller fullmakt.

Medlemmer med fullmakter må fremvise disse senest søndag 28. mai 2017 klokken 09.00 i møtelokalet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Norsk Siberian Husky Klubb

 

Styret

Gå tilbake