Siste Nytt

Rapport fra årsmøte i WSA

Den 30. juli 2016 reiste undertegnede på årsmøte i WSA i Tyskland. En del av agendaen fra vår klubb NSHK var å få en forståelse for at vårt arrangement EM 2017 på Lillehammer måtte ha en annen økonomisk ramme enn det som er vanlig når slike arrangement holdes i Mellom-Europa. Dette pga generelt kostnadsnivå samt muligheten for sponsor. Vanlig ramme for påmeldingsavgift i WSA er €90, men siden de krevde at parkering skulle inngå, trengte vi en aksept for å gå opp til 150-160 for de med bobil, uten at dette var ferdig forhandlet. Prisene var oversendt WSA i januar 2016. Se vedlegg 1 resymé av fremdrift forhandlinger med WSA.

Det som skjedde på møtet var at det ble tatt opp til avstemming etter div innlegg og argumenter fra noen delegater, se vedlegg 1 avsluttende del, om NSHK kunne få en aksept for påmeldingsavgift (inklusiv parkering) på noe over 100 Euro eller ikke. Flertallet (tilnærmet enstemmig) tillot ikke NSHK å ha en påmeldingsavgift over 100 Euro, og dermed vedtok WSA å tildele EM-2017 til Tyskland. WSA-styret hadde allerede avklara med Tyskland om alternativt arrangement, slik at dette ble et raskt og enkelt bytte.

Det var litt trist med tanke på alle timer som er lagt ned av arbeidsgruppa med Johnny Blingsdalen i spissen for NSHK samt Malamuteklubben og Polarhundklubben. Imidlertid var det en klar holdning fra arbeidsgruppa at man ikke skal ta på seg et arrangement som er såpass usikkert økonomisk, at man risikerer å tape et betydelig løp. En viser til WSA-VM i Sverige (Åsarna) i 2008, der arrangementet gikk i kr 100 000,- i minus, som i vårt tilfelle måtte dekkes av klubbens midler. Slikt sett var det for så vidt en grei avgjørelse at arrangementet ble flyttet til Tyskland. Her skinner det gjennom at dette på forhånd var avklart!

Det kom også en del generelle kommentarer på hvordan WSA skal håndtere oppfølging av medlemstall i de ulike medlemslandene. Det viser seg at for de andre landene er det kun «sportsklubben» eller løpsfolkene som telles som medlem i WSA. Vi fikk en del kommentarer på at vi var jo en «oppdretterklubb», og ikke en «sportsklubb. Dette er nye signal som ikke ble tatt opp da klubben ble valgt inn som medlem i WSA, som en muligens må vurdere nå i etterkant hvordan en løser i praksis.

Ut over dette var de fleste tema knyttet til spesifikke regelendringer i løpsreglementet m.v. En positiv endring er at Polardistans er satt opp som VM i 2017, og dette gjelder både 160 km og 300 km. For 2018 er det også intensjon om å arrangere VM i Sveg for sprint og mellomdistanse i Sverige. En privatperson, Niklas Andersson (ikke medlem i Polarhundklubben) har søkt med enkelte forutsetninger, og fått tildelt dette arrangementet. Da kan det bli kortere veg å reise for den som ønsker å delta.

Kenneth Monsen
Leder Sportskomiteen

 

Vedlegg

Gå tilbake

best replica watches