Komiteer

Redaksjonskomiteen
Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen:
L Trond Lereng 992 89 936
M Bård Bakås 951 94 483
M Veronica Strand 977 20 351
M Linda Marie Monsen Vassdal 994 14 105
M Lena Sparbo Vanvik 911 06 732
 
Webredaktør
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2016 Frogner 416 08 811
Webmaster
Runar G. Simonsen, Morenevn 59, 2743 Harestua 916 50 299
 
Sportskomiteen   Arbeidsinstruks for sportskomiteen
L Kenneth Monsen 909 21 654
M Atle Eikevik 952 81 077
M Catrine Kristoffersen 414 25 674
M Didrik Lantz 922 48 667
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)
L Yvonne Dåbakk 991 67 164
M Birgit Alhaug 905 39 766
M Rikke Bergendahl 416 08 811
M Anita H Engebakken 938 03 809
M Mariann Pedersen Høidahl 995 70 860
V Hågen Bjørgum valpeformidler 951 01 034
 
Arrangementskomiteen
L Kristin Ranem Rønsdal 995 83 593
M Mari Skår 930 06 129
M Sigmund Alhaug 481 95 758
M Jon Bakke 926 27 600
M Cathrine Vaksdal Toft 920 82 299
M Camilla Kerler-Günther 971 04 124
M Alexandra Mink 941 90 453
 
Revisor
Trond Hafel, Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum 416 44 710
 
Valgkomiteen
M Tone Beate Hansen 416 00 213
M Gro Britt Skarseth 990 11 455
M Terje Dietrichson 930 63 549
V Gro Teslo 416 59 362

 

Foto på hjemmesiden:

Stine Oppegaard, Johanne Sundby, Rikke Bergendahl, Kari S. Hope, Runar G. Simonsen, Thor E. Andreassen