Komiteer

Redaksjonskomiteen
Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen:
L Charlotte Martinsen 951 88 308
M Veronica Strand 977 20 351
M Ronny Lindkvist 944 95 699
M Madeleine Hanssen 417 65 874
M Johanne Sundby 905 58 704
M Toril Wiik Johansen 902 83 977
M Oda Knutsen Berntzen 991 23 919
 
Webredaktør
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2016 Frogner 416 08 811
Webmaster
Runar G. Simonsen, Morenevn 59, 2743 Harestua 916 50 299
 
Sportskomiteen   Arbeidsinstruks for sportskomiteen
L Didrik Lantz 922 48 667
M Atle Eikevik 952 81 077
M Catrine Kristoffersen 414 25 674
M Jo Arne Brustugun 950 26 296
M Marte K. Rotefoss 415 16 130
M Morten Bjørgvik 960 19 525
M Runar G. Simonsen (resultatlister/datatekniske) 916 50 299
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)
L Cecilie Husebø-Isaksen 975 59 664
M Birgit Alhaug 905 39 766
M Ida Larsen Reinsviki 959 47 245
M Bodil Margrethe Dyhre 901 93 174
M Anita H Engebakken 938 03 809
M Rikke Bergendahl 416 08 811
M Tone B. Hansen 416 00 213
M Tora Kleven (trekkhundprøver) 62 59 84 26
V Hågen Bjørgum valpeformidler 951 01 034
 
Arrangementskomiteen
L Cathrine Vaksdal Toft 920 82 299
M Mari Skår 930 06 129
M Sigmund Alhaug 481 95 758
M Jon Bakke 926 27 600
M Alexandra Mink 941 90 453
M Veronika Olijnyk 415 08 778
M André Yssenmoen 977 29 662
 
Revisor
Trond Hafel, Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum 416 44 710
Irene Borgen (vara), Askveien 16, 1482 Nittedal 922 98 605
 
Valgkomiteen
M Marianne Larsen 473 01 422
M Eirin Husebø-Isaksen 975 59 664
M Svein Dufseth 934 10 144
V Gro Teslo 416 59 362

 

Foto på hjemmesiden:

Stine Oppegaard, Johanne Sundby, Rikke Bergendahl, Kari S. Hope, Runar G. Simonsen, Thor E. Andreassen