Styre og komiteer

Styret i NSHK blir valgt på årsmøtet og består av ledere, nestleder, kasserer, sekretær, administrasjon/mediaansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen.

Henvendelser til styret sendes til post@siberian-husky.net

Leder Sigmund Alhaug
Jessnesveien 106, 2315 Hamar
481 95 758
Nestleder Terje Frode Bakke
Habberstadvangen 90, 2092 Minnesund
911 66 476
Sekretær Marianne Flensborg
Nedre Hagavei 685, 2150 Årnes
478 87 262
Kasserer Saskia van Es (fungerer inntil videre)
Gulliksrudveien 10B, 3036 Drammen
913 79 931
Adm/media Stine Oppegaard
Henriks vei 2, 0768 Oslo
908 59 638
Redaktør Johanne Sundby
Sørbråtveien 25, 0891 Oslo
905 58 704
Sportskomiteen: Line Løw
Engene 152, 1540 Vestby
928 21 979
ABU-komiteen: Cecilie Husebø-Isaksen
Hvamsvegen 5, 2150 Årnes
975 59 664
Arr-komiteen: Veronika Olijnyk
Geminivegen 30A, 2165 Hvam
977 29 662
Redaksjonskomiteen
Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen:
L Johanne Sundby 905 58 704
M Margareth Berentzen 402 24 613
M Gro Britt Skarseth 990 11 455
M Toril Wiik Johansen 902 83 977
M Nina Finstad +46 702 76 62 54
 
Webredaktør
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2016 Frogner 416 08 811
Webmaster
Runar G. Simonsen, Morenevn 59, 2743 Harestua 916 50 299
 
Sportskomiteen   Arbeidsinstruks for sportskomiteen
L Line M. Løw 928 21 979
M Atle Eikevik 952 81 077
M Catrine Kristoffersen 414 25 674
M Jo Arne Brustugun 950 26 296
M Marte K. Rotefoss 415 16 130
M Knut Helge Reiersgård 930 21 854
M Runar G. Simonsen (resultatlister/datatekniske) 916 50 299
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)
Trekkhundprøver sendes til:
L Cecilie Husebø-Isaksen (Trekkhundprøveansvarlig) 975 59 664
M Birgit Alhaug 905 39 766
M Lene Halvorsen 932 17 457
M Bodil Margrethe Dyhre 901 93 174
M Anita H Engebakken 938 03 809
M Rikke Bergendahl 416 08 811
M Tone Beate Hansen 416 00 213
V Hågen Bjørgum valpeformidler 951 01 034
 
Arrangementskomiteen
L Veronika Olijnyk 977 29 662
M Per Olav Myrvang 959 80 966
M Camilla Kerler-Günther 481 95 758
M Marcus L. Smestad 930 08 946
M Geir Rønning 909 12 891
 
Revisor
Trond Hafel, Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum 416 44 710
Irene Borgen (vara), Askveien 16, 1482 Nittedal 922 98 605
 
Valgkomiteen
M Jeger Bjørnsen 400 78 857
M Svein Dufseth ,934 10 144
M Saskia van Es 913 79 931
V Kenneth Monsen 909 21 654
V Linda Marie Monsen Vassdal 994 14 105

Foto på hjemmesiden
Stine Oppegaard, Johanne Sundby, Rikke Bergendahl, Kari S. Hope, Runar G. Simonsen, Thor E. Andreassen