Siste Nytt

Nytt Huskyblad i posten nå

Send inn ris og ros, forslag til nye saker, bilder og annet du kunne tenke deg å ha med i neste nummer av Huskybladet til huskybladet@gmail.com.

Resultater fra Spesialutstillingen

Kritikkene ligger her

Gruppa "Norsk Siberian Husky Klubb" på Facebook

Diskusjonssiden med navn NSHK ble ikke opprettet av klubbens styre, men da vi så behovet for moderasjon på en siden med klubbens navn, har medlemmer av styret tatt på seg moderasjonsoppgaven. I situasjoner med mye trafikk overgår det klubbstyrets kapasitet. Klubben har i samråd med den som opprettet siden derfor [...] Les mer

Møteagenda for årsmøte i NSHK

Agenda med vedlegg ligger her

Valgkomiteens innstilling 2013 (ny)

Valgkomiteens innstilling ligger her Revidert versjon fra 08.05.2013

Budsjett for NSHK 2013

Budsjettet er lagt ut her

Invitasjon til SPHKs Spesialutstilling

Les mer her

Påmelding til Spesialutstillingen

< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 25 >