Siste Nytt

Innkalling til Årsmøte 2017

Årsmøtepapier ligger her

RAS for siberian husky

RAS for siberian husky ble godkjent av NKK i april 2017, og er gyldig til 22. april 2022. RAS skal evalueres årlig og revideres hvert femte år. Les mer og last ned RAS her.

Helseundersøkelsen

Helse- og atferdsundersøkelsen for Siberian husky er gjennomført på oppdrag av Norsk Siberian Husky Klubb av professor Frode Lingaas ved Veterinærhøgskolener og ble sluttført 23.10.2016. Rapporten er en kombinasjon av tekst og en del tabeller/diagrammer over forekomster av ulike sykdommer og [...] Les mer

Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb Søndag 28. mai 2017 fra 10.00-14.00, Åstjern, Brandbu Dagsorden 1) Åpning av årsmøtet 2) Valg av møteleder, to referenter, to medlemmer til tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen 3) Godkjenning av innkalling og [...] Les mer

Camp Villmark 2017

Les mer om Norsk Siberian Husky Klubbs stand på Camp Villmark her

Dørstokkmila 2017 resultater

Her finner du resultatene fra helgens løp

Dørstokkmila 15. januar

Tid for betaling

Medlemsskapi Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) inkluderer også obligatorisk medlemsskap i Norsk Kennel Klub (NKK). Vanlig medlemskap hos NSHK koster kr 350 pr kalenderår + kr 190 til NKK, totalt kr 540. Husstandsmedlem, med samme adresse, koster kr 50 pr år, og har de samme rettigheter og rabatter som ett hovedmedlem. Man er ikke å betrakte som [...] Les mer

< 1 2 3 4 5 6 ... 24 >