Siste Nytt

Årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb
Søndag 27. mai 2018 fra 10.00-14.00, Åstjern, Brandbu

Dagsorden
1) Åpning av årsmøtet
2) Valg av møteleder, to referenter, to medlemmer til tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Styret og komiteenes årsberetninger
5) Regnskap med revisors beretning
6) Budsjett 2019
7) Saksliste
8) Valg

Forslag må være styret i hende senest mandag 22. april 2018.
Forslag sendes pr epost til post@siberian-husky.net eller pr post til

Anne Spangen
Stårputtveien 37
0891 Oslo

Forslag som vil kunne påføre klubben kostnader og/eller nye oppgaver må utredes av forslagsstiller.

Valgkomiteen i NSHK ønsker innspill i forkant av årsmøtet 2018

Møte- og stemmerett på årsmøte har
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett. For å ha stemmerett på årsmøtet kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og personer som har betalt kontingenten senest tre (3) måneder før møtedato.

Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller fullmakt.

Medlemmer med fullmakter må fremvise disse senest søndag 27. mai 2018 klokken 09.00 i møtelokalet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Norsk Siberian Husky Klubb

 

Styret

Gå tilbake