Siste Nytt

Årsmøtepapirer med rapporter

Årsmøtepapirene med rapporter fra styret og komiteer er nå oppdatert med rapporten fra Sporstkomiteen, som dessverre hadde blitt liggende usendt i en mailboks. Alle dokumentene ligger tilgjengelig her

Gå tilbake