Siste Nytt

Dommerendring på spesialen

På grunn av høyt antall påmeldte, har vi fått inn egen dommer for valp 4-9 mnd. Frode Bakke, som har lang erfaring med rasen, har sagt seg villig til å dømme valpene på kort varsel. Bedømmingen av valper starter kl 09. Voksne skal i ringen etter valpene, og de voksne dømmes som tidligere oppgitt av Eli Marie Klepp. PM kommer i løpet av kort tid til alle påmeldte valper og voksne.

Gå tilbake