Siste Nytt

FRIST for forslag til årsmøte

Fristen for innsending av forslag til årsmøtet og kandidater til styre og komiteer er satt til den 15. april 2016.

Saker må være sekretær Marianne Larsen i hende senest fredag 15. april 2015.

Forslag sendes enten pr epost til toyalarsen@hotmail.com eller som vanlig post til:

Marianne Larsen
Austadveien 325
3748 Siljan

Forslag på kandidater til verv må være leder av valgkomiteen Frode Bakke i hende senest fredag 15. april 2015. Forslag sendes på epost til frode@isslottet.com.

Gå tilbake