Siste Nytt

Invitasjon til avlsseminar 

AVLSSEMINAR LØRDAG 17. JUNI 2017 KL. 10.00
ÅSTJERN VED BRANDBU

Norsk Siberian Husky Klubb inviterer medlemmer og andre interessert til et dagsseminar om avl på siberian husky. Vi legger opp til et par innledende foredrag med to meget dyktige foredragsholdere med påfølgende debatt og gruppearbeider. Sett allerede nå av denne dagen til å bidra med dine synspunkter på dagens og fremtidens avl på rasen vår. Temaer som er aktuelle er en tydeligere avlsstrategi, med eventuelle brukskrav, eksteriøre krav, helsekrav m.m. før avl. Hva mener klubben er en god siberian? Hvordan skal vi nå målet om flere og bedre sledehunder?

Professor Odd Vangen: Emne: Prinsippene i avlsarbeidet
Odd Vangen er professor i husdyravl og genetikk ved Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet. Han er en mye benyttet foredragsholder, og har blant annet engasjert seg i temaet avl og etikk på hunderaser.

Per Harald Nymark har dessverre måttet melde avbud, men har lovet å komme sterkere tilbake på vintersamlingen. Yvonne Dåbakk, Tone Beate Hansen har på kort varsel steppet inn for å snakke om Funksjon og form, atferd og helse. Anne Guri Moum vil informere om Elghundprosjektet; Bruk av avlsverdier i avlsarbeidet på de norske elghundrasene

PROGRAM

10.00 Velkommen
10.15 Professor Odd Vangen: Prinsippene i avlsarbeidet
11.00 Kaffepause
11.10 Professor Odd Vangen, del to
12.00 Lunsj (ta med egen mat, det er ingen kafeteriadrift på Åstjern)
12.30 Tone Beate Hansen og Yvonne Dåbakk: Funksjon & Form og Opprinnelig funksjon og form. Atferd og helse.
13.40 Anne Guri Moum informerer om Elghundprosjektet; Bruk av avlsverdier i avlsarbeidet på de norske elghundrasene

Hvor står vi, hvor går vi?
Hvor mange kjørte løp med siberian husky i fjor?
Hvor mange meritterte hunder har vi?

Bindene påmelding til: siberian.husky@klubb.nkk.no.
Egenandel, for medlemmer kr 200, ikke medlemmer 400 til kontonummer 0530 23 47060 eller VIPPS 913 79 931. Overnatting bestilles hos siberian.husky@klubb.nkk.no.

VEL MØTT!

Gå tilbake