Siste Nytt

Kunngjøring om årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK)

Til medlemmer av NSHK

Det kunngjøres herved at årsmøtet for NSHK vil bli avholdt digitalt på følgende tidspunkt:

Dato: Søndag 30. mai, 2021
Tid:    17:00 - 20:00

Det ble besluttet å avholde årsmøtet digitalt p.g.a. nåværende og forventet Covid-19 situasjon utover våren. Digitale årsmøter kan ha noen utfordringer, men samtidig gir det flere muligheten til å delta, spesielt for en klubb som vår som er landsdekkende.

Noter følgende:

  • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til post@siberian-husky.net senest 25. april, 2021 
  • Innkalling og sakspapirer vil bli kunngjort på hjemmesiden, www.siberian-husky.net,  senest 9. mai, 2021
  • Regler for påmelding og deltakelse på årsmøtet vil bli kunngjort sammen med innkallingen.

Denne e-posten er sendt til alle som pr. 26.03.2021 er registrert som betalende medlemmer i NSHK via NKK sitt medlemsregister. 


Med vennlig hilsen,
Styret i NSHK

Gå tilbake

best replica watches