Siste Nytt

Mattilsynets rapport om "Hunder som bor ute" er ferdig

Mattilsynet har i dag offentliggjort den nye rapporten.

Artikkel fra Mattilsynet om rapporten kan leses her

Hele rapporten kan leses her.

 

Tekst fra Mattilsynets sider om rapporten:

Hva ble sjekket : 453 hundehold over hele landet.

Vi førte tilsyn med 323 trekkhundehold, 111 hundehold med jakt-, gjeter- og andre typer hunder. I 19 hundehold ble type hund ikke registrert, eller det var en kombinasjon av ulike typer hunder.

Tidsrom: 2018 til og med april 2019.

Hva lette vi etter:

Mattilsynet sjekket forhold som har vesentlig betydning for hunders velferd, som nok mosjon og tilgang til hundehus og liggeplass. Vi la vekt på å vurdere velferden til hver enkelt hund.

Mattilsynets inspektører brukte en felles liste med ti sjekkpunkter. Vi så på tilsyn og stell, oppstalling og aktivisering. En viktig del av prosjektet var å veilede om hva som skal til for at en hund som bor ute skal ha det bra.

I tillegg registrerte inspektørene om hundeholderen var mottaker av animalske biprodukter fra slakteri. Det var for å få en oversikt over hvor mange som bruker dette til hundemat. Inspektørene veiledet om krav til registrering, transport, sporbarhet og hygiene i de hundeholdene som mottok animalske biprodukter.

Hva ble funnet:

Mange av hundeholderne vi førte tilsyn med følger regelverket, de som ikke gjør det har ofte flere regelbrudd. Sjekkpunktene med flest regelbrudd gjaldt oppstalling og aktivisering.

I 25 % av trekkhundeholdene og i 54 % av de andre hundeholdene fant vi brudd på regelverket. I begge grupper fant vi at flere av hundeholdene med regelbrudd hadde brudd på fire til åtte av de ti sjekkpunktene.

I tilsammen 23 hundehold (5 %) ble det avdekket så alvorlige forhold at det ble gitt hastevedtak. I tre hundehold ble hunder tatt i midlertidig forvaring, eller hundeholdet ble avviklet.

Gå tilbake

best replica watches