Siste Nytt

Nytt brukskrav fra 1.1.2017

Årsmøtevedtaket om brukskrav for Utstillingschampion (N UCH) er godkjent av Norsk Kennel Klub og vil være gjeldende fra 1. januar 2017

N TCH SE (POLAR)CH N UCH SE UCH Heidiburghs Ghost Echo. Foto: Tora Kleven/Viggo Jørgensen

Begrunnelse for styrets forslag til årsmøtet 2016
Norsk Siberian Husky Klubb har ansvaret for å ivareta rasen i Norge, jfr. Klubbens formålsparagraf hvor det står følgende:

"Klubbens formål er å fremme interessen for den registrerte siberian husky som trekkhund og bidra til
at rasens trekkegenskaper og gemytt ivaretaes og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet",

og rasestandardens beskrivelse hvor det står følgende under Helhetsinntrykk:

"Utfører sin opprinnelige funksjon i selen med å trekke en lett last i moderat tempo over store avstander."

Styret mener at forslaget er et viktig bidrag til å bevare rasen som en polar sledehundrase i henhold til
både rasestandarden og formålsparagrafen. Dette i likhet med kravene som gjelder for rasen i Sverige,
og mange andre sammenlignbare "arbeidsraser". Det er også verdt å merke seg at for å oppnå Norsk
Trekkhundchampionat (NTCH) må hunden ha minimum 1 x Very Good på utstilling, etter fylte 15 mnd.
Styret mener at det er viktig at både eksteriør og bruks/trekkegenskaper ivaretas. Derfor bør det også
innføres et brukskrav før en hund kan tildeles Norsk Utstillingschampionat.

Regler for trekkhundprøver, polare raser
Norsk Kennel Klubs championatregler

Gå tilbake