Siste Nytt

Nytt Trekkhundprøveregelverk godkjent!

Endelig har det nye Trekkhundprøveregelverket blitt godkjent av NKK. Arbeidet med å revidere regelverket ble startet våren 2019 med en workshop i august samme år. Videre samarbeid med Norsk Alaska Malamutt Klubb (NAMK) og Norsk Polarhundklubb (NP) om fellesbestemmelsene i regelverket, og felles innsendelse til NKK, fortsatte høsten 2019. Planen var at det nye regelverket skulle være klart fra sesongen 2021. I mellomtiden kom korona, og deler av NKK ble permittert. Det har derfor tatt ett år ekstra å få det godkjent i NKK. Trekkhundprøveregelverket gjelder i første omgang i 5 år, altså ut 2026.

Link til det nye regelverket: 

https://www.nkk.no/getfile.php/131964797-1639035737/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Trekkhundprøver%20polare%20raser.pdf

Spørsmål angående bestemmelser i dette regelverket kan sendes Line Løw, sportsfaglig leder, på e-post til post@siberian-husky.net

 

Gå tilbake

best replica watches