Siste Nytt

Søknad om støtte til påmeldingsavgift på langdistanseløp over 200 km

I tråd med årsmøtevedtaket fra 2021 gis anledning til å søke om støtte til påmeldingsavgift på langdistanseløp. Sportskomiteen har utarbeidet et skjema som skal brukes som søknad og som skal sendes sportskomiteens leder på epost innen 1. juni. Styret har fattet vedtak om at enkelte krav må være oppfylt for å få støtte. Flere av kravene er basert på erfaringer fra andre klubber som f.eks Oslomarka Trekkhundklubb (som også har en støtteordning). Styret har fattet vedtak om at støtte gis opp til 60% av startkontingent. Ved mange søkere vil det brukes en fordelingsnøkkel. Send inn skjema og vi skal behandle søknaden så raskt som mulig (etter at fristen har gått ut).

Skjema i pdf finner du her 

Skjema i word finner du her 

Sportsfaglig leder

Line Løw

line.low@medisin.uio.no

Gå tilbake

best replica watches