Siste Nytt

Utkast til regler for lydighetsprøver

Til medlemmene i NSHK

NKK har for tiden ute høring på det reviderte utkastet til regler
for Lydighetsprøver, utarbeidet av Kompetansegruppen for lydighet (KG
LP).

Vedlagt ligger 2 utkast av regelverket, ett med «spor endringer» (word
fil) som viser de endringer som er gjort og ett rent dokument (pdf fil)
med slik regelverket fremstår etter revideringen.

De av dere som ønsker å komme med innspill til dette, bes sende svar på
e-post til NSHK sin sekretær på adressen post@siberian-husky.net innen
01.08.21. Merk e-posten med "Svar på høring Lydighetsprøver".

Vennlig hilsen
Gro Britt Skarseth
sekretær NSHK

Vedlegg:
Utkast regelverk (doc)
Utkast regelverk (pdf)

 

 

Gå tilbake

best replica watches