Siste Nytt

Valgkomiteen i NSHK ønsker innspill i forkant av årsmøtet 2018

Det er fremdeles ledige roller i styret og i samtlige komiteer. Vi oppfordrer medlemmer som har lyst til å bidra, om å melde seg. Dersom du ønsker å foreslå andre må disse være forespurt. 

Vi må ha tilbakemelding om dette senest 28.02.18. 

Ta kontakt med valgkomiteen: 

Svein Dufseth: 934 10 144

Marianne Larsen: 473 01 422

Eirin Husebø-Isaksen: 913 37 324

Gå tilbake