Styre og komiteer

Styret i NSHK blir valgt på årsmøtet og består av ledere, nestleder, kasserer, sekretær, administrasjon/mediaansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen.

Henvendelser til styret sendes til post@siberian-husky.net

Leder Sigmund Alhaug
Jessnesveien 106, 2315 Hamar
481 95 758
Nestleder Terje Frode Bakke
Habberstadvangen 90, 2092 Minnesund
911 66 476
Sekretær Marianne Flensborg
Nedre Hagavei 685, 2150 Årnes
478 87 262
Kasserer Kari Eldby
Idrettsveien 6, 8410 Lødingen
950 83 739
Adm/media Stine Oppegaard
Sjøvollbukta 76, 1390 Vollen
908 59 638
Redaktør Nina Finstad
Sörgårdsvägen 13, SE-68393 Råda
+46730710314
Sportskomiteen: Line Løw
Engene 152, 1540 Vestby
928 21 979
ABU-komiteen: Cecilie Isaksen
Løkenlivegen 6, 2150 Årnes
975 59 664
Arr-komiteen: Veronika Olijnyk
Geminivegen 30A, 2165 Hvam
977 29 662
Redaksjonskomiteen
Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen:
L Nina Finstad +46 702 76 62 54
M Johanne Sundby (Redaktør) 905 58 704
M Margareth Berentzen 402 24 613
M Gro Britt Skarseth 990 11 455
M Toril Wiik Johansen 902 83 977
 
Webredaktør
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2016 Frogner 416 08 811
Webmaster
Runar G. Simonsen, Morenevn 59, 2743 Harestua 916 50 299
 
Sportskomiteen   Arbeidsinstruks for sportskomiteen
L Line M. Løw 928 21 979
M Atle Eikevik 952 81 077
M Catrine Kristoffersen 414 25 674
M Jo Arne Brustugun 950 26 296
M Marte K. Rotefoss 415 16 130
M Knut Helge Reiersgård 930 21 854
M Per Øyvind Teige 952 03 705
M Ingvild Aalberg Jørgensen 959 93 326
M Runar G. Simonsen (resultatlister/datatekniske) 916 50 299
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)
Trekkhundprøver sendes til:
L Cecilie Isaksen (og trekkhundprøveansvarlig) 975 59 664
M Birgit Alhaug 905 39 766
M Lene Halvorsen 932 17 457
M Bodil Margrethe Dyhre 901 93 174
M Anita H Engebakken 938 03 809
M Rikke Bergendahl 416 08 811
M Tone Beate Hansen 416 00 213
V Hågen Bjørgum valpeformidler 951 01 034
 
Arrangementskomiteen
L Veronika Olijnyk 977 29 662
M Per Olav Myrvang 959 80 966
M Camilla Kerler-Günther 971 04 124
M Marcus L. Smestad 930 08 946
M Geir Rønning 909 12 891
M Gitte Alhaug 980 79 735
 
Revisor
Trond Hafel, Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum 416 44 710
Irene Borgen (vara), Askveien 16, 1482 Nittedal 922 98 605
 
Valgkomiteen
M Jeger Bjørnsen 400 78 857
M Svein Dufseth 934 10 144
M Saskia van Es 913 79 931
V Kenneth Monsen 909 21 654
V Linda Marie Monsen Vassdal 994 14 105

Foto på hjemmesiden
Stine Oppegaard, Johanne Sundby, Rikke Bergendahl, Kari S. Hope, Runar G. Simonsen, Thor E. Andreassen

best replica watches