Styre og komiteer

Styret i NSHK blir valgt på årsmøtet og består av ledere, nestleder, kasserer, sekretær, administrasjon/mediaansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen.

Henvendelser til styret sendes til post@siberian-husky.net

Leder Sigmund Alhaug
Jessnesveien 106, 2315 Hamar
481 95 758
Nestleder Geir Rønning
Postboks 35, 2959 Røn
909 12 891
Sekretær    
Kasserer Ivar Hordnes
Stårputtveien 37, 0891 Oslo
924 31 379
Adm/media Margareth Berentzen
Småbergan 7, 8663 Mosjøen
402 24 613
Redaksjons komiteen Tone Beate Hansen
Moreneveien 59, 2743 Harestua
416 00 213
Sportskomiteen  Line M. Løw
Engene 152, 1540 Vestby
928 21 979
ABU-komiteen Anita Helene Engebakken-Fjell
Skiensveien 340, 3830 Ulefoss
938 03 809
Arr-komiteen Veronika Olijnyk
Nerøgardsgutua 4, 2850 Lena
977 29 662
Redaksjonskomiteen
Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen:
L Tone Beate Hansen
Moreneveien 59, 2743 Harestua
416 00 213
M Johanne Sundby (Redaktør)
Sørbråtveien 25, 0891 Oslo
905 58 704
M Nina Finstad
Sörgårdsvägen 13, S-68393 Råda
+46702766254
M Gro Britt Skarseth
Arne Garborgs vei 11, 1395 Hvalstad
990 11 455
M Toril Wiik Johansen
Sæls vei 77, 5173 Loddefjord
902 83 977
 
Webredaktør
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2016 Frogner 416 08 811
Webmaster
Runar G. Simonsen, Morenevn 59, 2743 Harestua 916 50 299
 
Sportskomiteen   Arbeidsinstruks for sportskomiteen
L Line M. Løw
Engene 152, 1540 Vestby
928 21 979
M Atle Eikevik
Kvamsviki, 6856 Sogndal
952 81 077
M Jo Arne Brustugun
Skjåkveien 838, 2690 Skjåk
950 26 296
M Marte K. Rotefoss
Trevassvegen 798, 2840 Reinsvoll
415 16 130
M Knut Helge Reiersgård
Haugenveien 17, 1400 Ski
930 21 854
M Bjørn-Inge Bekkavik
Nedre Kongerød 15, 3737 Skien
928 92 313
M Runar G. Simonsen (resultatlister/datatekniske)
Moreneveien 59, 2743 Harestua
916 50 299
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)
Trekkhundprøver sendes til:
L Anita Helene Engebakken-Fjell
Skiensveien 340, 3830 Ulefoss
938 03 809
M Birgit Alhaug
Jessnesveien 106, 2315 Hamar
905 39 766
M Lene Halvorsen
Bredholtveien 640, 1894 Rakkestad
932 17 457
M Rikke Bergendahl
Revestien 17, 2016 Frogner
416 08 811
M Margrete Lund Johansen (Trekkhundprøveansvarlig)
Charlotte Andersensvei 27 B, 0375 Oslo
906 27 888
Hågen Bjørgum valpeformidler
Prestmovegen 59 B, 7514 Stjørdal
951 01 034
 
Arrangementskomiteen
L Veronika Olijnyk
Nerøgardsgutua 4, 2850 Lena
977 29 662
M Marcus L. Smestad
Folldalsveien 5113, 2582 Grimsbu
930 08 946
M Ine Marie Pedersen
Porsveien 16, 7391 Rennebu
908 08 050
M Gitte Alhaug
Jessnesveien 106, 2315 Hamar
980 79 735
 
Revisor Trond Hafel
Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum
416 44 710
Vara Johnny Blingsdalen
Gamleveien 42, 1482 Nittedal
900 29 092
 
Valgkomiteen
M Jeger Bjørnson
Fjellvikveien 55, 2412 Sørskogbygda
400 78 857
M Lena Sparbo Vanvik
Tussefaret 5, 2054 Mogreina
911 06 732
M Asbjørn Hundere
Ellevsætervegen 637, 2386 Brumunddal
478 28 259
Vara Terje Frode Bakke
Brua, 2092 Minnesund
63 96 86 66 / 911 66 476

Foto på hjemmesiden
Stine Oppegaard, Johanne Sundby, Rikke Bergendahl, Kari S. Hope, Runar G. Simonsen, Thor E. Andreassen

best replica watches