Helseundersøkelse

Helse- og atferdsundersøkelsen for Siberian husky er gjennomført på oppdrag av Norsk Siberian Husky Klubb av professor Frode Lingaas ved Veterinærhøgskolener og ble sluttført 23.10.2016. Rapporten er en kombinasjon av tekst og en del tabeller/diagrammer over forekomster av ulike sykdommer og atferds-egenskaper. Det er hovedfokus på viktige/hyppige registrerte anmerkninger. Hvis en egenskap ikke er nevnt, vil det bety at det ikke er noen registreringer, eller at antallet registreringer er ubetydelig slik at en nærmest kan se bort fra forekomsten av den aktuelle “anmerkningen”.

Last ned helseundersøkelsen HER

best replica watches