Rasekompendium

Norsk Siberian Husky Klubb laget et nytt Rasekompendium til klubbens dommerkonferanse høsten 2015. Rasekompendiet er basert på den Svenske Polarhundklubbens rasekompendium, og oversatt og oppjustert av Karsten Grønås og Eveline Koch.

Rasekompendiet ble sendt ut til alle klubbens medlemmer sammen med Huskybladet nummer 5/2015.

Rasekompendiet er til salg til klubbens medlemmer for kr 200. Bestilling sendes til huskybladet@gmail.com.

 

best replica watches