Styret

INFORMASJON FRA STYRET/ÅRSMØTEINNKALLINGER
REFERAT FRA STYREMØTER
EM WSA 2017 søknadsprosess

Styret i NSHK består av ledere, nestleder, kasserer, sekretær, administrasjon/mediaansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen

Leder: Lina Stabbetorp, Jamnemoveien 60, 1890 Rakkestad 959 32 045
Nestleder: Terje Frode Bakke, Habberstadvangen 90, 2092 Minnesund 911 66 476
Sekretær. Bodil M. Dyhre, Hobølveien 632, 1592 Våler i Østfold 901 93 174
Kasserer: Saskia van Es, Ringsbyvegen 524, 2160 Vormsund 913 79 931
Adm/media: Stine Oppegaard, Henriks vei 2, 0768 Oslo 908 59 638
Redaktør: Trond Lereng, Ryavegen 85, 2740 Roa 992 89 936
Sportskomiteen: Kenneth Monsen, Ellestadvegen 333, 2967 Lomen 909 21 654
ABU-komiteen: Yvonne Dåbakk, Perstugutua 50, 2160 Vormsund 991 67 164
Arr-komiteen: Kristin Ranem Rønsdal, Brusetveien 46C, 1395 Hvalstad 995 83 593

Henvendelser til styret sendes til siberian.husky@klubb.nkk.no