Styret informerer/årsmøteinnkallinger

Innkalling til årsmøte 2019

Fullmakt til årsmøtet 2019
Informasjon før årsmøte i 2019

Valgkomiteens innstilling til ekstraordinært årsmøte 2019

Innkalling til ekstraordinært årsmøte på vintersamlingen 2019

Fullmakt til ekstraordinært årsmøte 2019

Dekning av kostnader på NSHK's samlinger for kjerneaktiviteter.

Møte med DUK 11 september 2018

Årsmøte 2018
Innkalling til årsmøte, sakspapirer og valgkomiteens innstilling
Pålagt tilpasning av NSHKs lover til NKKs nye lovmal sammenlignet med NKKs nye lovmal
De tre lovene, ny, gammel og mal i ett dokument
Fullmakt til årsmøtet
Kunngjøring av årsmøtedato 27. mai 2018

Ekstraordinært årsmøte 2017
Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Årsmøte 2017
Innkalling til årsmøte, sakspapirer og valgkomiteens innstilling
Fullmakt til årsmøtet
Kunngjøring av årsmøtedato 28. mai 2017

Årsmøte 2016
Innkalling til årsmøte, sakspapirer og valgkomiteens innstilling
Fullmakt til årsmøtet
Kunngjøring av årsmøtedato 22. mai 2016

Felles brev til NKK fra trekkhundprøveansvarlige i NSHK, NP og NAMK

Årsmøte 2015
Innkalling til årsmøte 25. mai 2015
Rapporter fra styret og komiteer
Innkalling til årsmøtet søndag 24. mai 2015

Styret informerer om WSA

Helse- og atferdsundersøkelse

Ekstraordinært årsmøte 17. september 2014
Innkalling

Årsmøte 2014
Innkalling til åsmøte 2014
Saker til NSHKs årsmøte 2014
Årsrapport fra styret 2013
Resultat NSHK 2013
Revisorberetning 2013
NSHK budsjett 2014
NSHK budsjett 2015
Satsningsområder NSHK 2014–2017
Valgkomitéens innstilling 2014
Rapporter fra styret og komiteer

Årsmøte 2013
Valgkomiteens innstilling 2013, revidert versjon pr 08.05.2013
Innkalling til årsmøte 2013
Resultat NSHK 2012
Budsjett 2013

Annet
Helseundersøkelsen 2013 til oppdrettere
Møteagenda for årsmøte 2013 med vedlegg

Nytt fra styret til HB 3 2012.pdf

NSHK handlingsplan 2010-13