Styret

INFORMASJON FRA STYRET/ÅRSMØTEINNKALLINGER
REFERAT FRA STYREMØTER
EM WSA 2017 søknadsprosess

Styret i NSHK består av ledere, nestleder, kasserer, sekretær, administrasjon/mediaansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen

Leder Sigmund Alhaug
Jessnesveien 106, 2315 Hamar
481 95 758
Nestleder Terje Frode Bakke
Habberstadvangen 90, 2092 Minnesund
911 66 476
Sekretær Anne Spangen
Stårputtveien 37, 0891 Oslo
926 36 346
Kasserer Saskia van Es
Gulliksrudveien 10B, 3036 Drammen
913 79 931
Adm/media Stine Oppegaard
Henriks vei 2, 0768 Oslo
908 59 638
Redaktør Ubesatt   
Sportskomiteen: Line Løw
Engene 152, 1540 Vestby
928 21 979
ABU-komiteen: Cecilie Husebø-Isaksen
Hvamsvegen 5, 2150 Årnes
975 59 664
Arr-komiteen: Veronika Olijnyk
Geminivegen 30A, 2165 Hvam
977 29 662

Henvendelser til styret sendes til post@siberian-husky.net