Lokallag og uformelle grupper

Deltagelse på arrangementer i regi av lokallagene er en fin måte å bli kjent med andre eiere av siberian husky og miljøet. Informasjon om hvert enkelt lokallags aktivitet finner du via det enkelte lokallags facebookgruppe. Ta kontakt med kontaktpersonen, dersom du ikke finner gruppen, så vil du bli invitert inn. Hvert enkelt lokallag har en egen gruppe hvor informasjon om aktiviteter blir presentert. Folk møtes til turer, utstillingstrening, telttur osv.

Lokallag Oslo og Akershus
Johanne Sundby, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo 905 58 704
 
Lokallag Hamar og Omland
Birgit Alhaug, Jessnesvn 106, 2315 Hamar 905 39 766
 
Lokallag Hordaland og Rogaland
Toril Wiik Johansen, Sælsvei 77, 5173 Loddefjord 902 83 977
 
Lokallag Troms
Ubesatt  
   
Lokallag Telemark  
Marianne Larsen, Austadveien 325, 3748 Siljan 473 01 422

 

På NSHKs årsmøte 24. mai 2014 ble det vedtatt følgende "Lokallag kan dannes i områder/regioner der det er fem (5) medlemmer eller flere som ønsker å danne lokallag. Lokallaget må velge en kontaktperson som skal være den styret i NSHK korresponderer med. Lokallag(ene) kan søke styret om økonomisk støtte til aktiviteter, også oppstartsmøte/aktivitet. Dersom det ikke er nok medlemmer til å danne et lokallag, kan allikevel et medlem fungere som kontaktperson i området/regionen. Kontaktperson må si seg villig til å stå med telefonnummer på NSHK sin hjemmeside under styre og kontaktpersoner. Gi beskjed til webmaster@siberian-husky.net  dersom det er flere siberian husky-eiere i ditt distrikt men intet lokallag, så kan vi lage en geografisk gruppe (et mer uformelt lokallag) på forum der folk kan knytte kontakt. 

best replica watches