Årsmøte og referat

Referater fra årsmøter og styremøter vil bli samlet på en side. Siden er fortsatt under arbeid.

Årsmøtepapirer (innkalling og referat)

Styremøtereferat

 

Referat årsmøte 2022

Innkalling med sakspapirer. Årsmøte 2022

Referat årsmøte 2021

Innkalling med sakspapirer, Årsmøte 2021

 

 

Referat Årsmøte 2020

Innkalling og alle sakspapirer Årsmøte 2020

 
Referat fra ekstraordinært årsmøte okt 2019
Innkalling til ekstraordinært årsmøte okt 2019
Referat fra årsmøte 2019
Innkalling til årsmøte 2019
Bekjentgjøring av dato for årsmøte 2019
Korrigert referat fra ekstraordinært årsmøte feb 2019
Referat fra ekstraordinært årsmøte feb 2019
Valgkomiteens innstilling til ekstraordinært årsmøte feb 2019
Fullmakt til ekstraordinært årsmøte feb 2019
Innkalling til ekstraordinært årsmøte feb 2019 og fullmakt
 
Referat fra årsmøte 2018
Innkalling til årsmøte, sakspapirer og valgkomiteens innstilling
Pålagt tilpasning av NSHKs lover til NKKs nye lovmal
De tre lovene, ny, gammel og mal i ett dokument

Kunngjøring av årsmøtedato 2018
 
Referat fra ekstraordinært årsmøte 2017
Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2017
Referat fra årsmøte 2017
Innkalling til årsmøte 2017
Sverige SH-cupen
Fullmakt 2017
Kunngjøring av årsmøtedato 2017
 
Referat fra årsmøte 2016
Innkalling til årsmøte 2016
Fullmakt 2016
Kunngjøring av årsmøtedato 2016
 

Referat fra årsmøte 2015
Innkalling og årsmøtepapirer 2015
Budsjett
Innkalling og rapporter fra styre og komiteer

 

Referat fra ekstraordinært årsmøte 2014
Innkalling til ekstraordinært årsmøte sep 2014
Referat fra årsmøte 2014
Innkalling til årsmøte 2014
Rapporter fra styre og komiteer 2014
Budsjett
Revisorberetning
Saksliste til årsmøtet 2014
Valgkomiteens innstilling
Kandidater på valg

 
Referat fra årsmøte 2013
Agenda for årsmøtet 2013
Årsbudsjett
Redigert budsjett
Resultat
Valgkomiteens innstilling
 
Referat fra årsmøte 2012  
Referat fra årsmøte 2011  

 

 

 

 

 

INFORMASJON FRA STYRET/ÅRSMØTEINNKALLINGER
REFERAT FRA STYREMØTER
EM WSA 2017 søknadsprosess

 

Referat fra styremøter

Gå til egen side for referat fra styremøter

best replica watches