Siste Nytt

Styret informerer

NSHKs årsmøte 2022 har bedt styret om å utarbeide følgende retningslinjer/regler som nå også er å finne under "Lover" på hjemmesiden:

Retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap i NSHK:

Æresmedlemmer kan bli foreslått av alle medlemmer i NSHK. Dog, man kan ikke foreslå seg selv. Forslaget skal sendes inn som en sak til årsmøtet. Styret vil vurdere forslaget opp mot følgende kriterier før det blir tatt inn på sakslisten til årsmøtet:

Har vært medlem i NSHK i 20 år eller mer.
Har utmerket seg i verv i klubben i 10 år eller mer. Har bidratt sterkt til:

• økt aktivitet i NSHK, enten i form av utvidelse av eksisterende arrangementer, eller ved å lage nye arrangementer som har vist seg levedyktige over tid

• forbedring av regelverk og rutiner for aktivitet og drift av klubben
• gjennomføring av prosjekter som har bidratt til økt kunnskap om bruk, helse og avl av

Siberian Husky
• positiv eksponering av Siberian Husky gjennom opprettelse/deltakelse i lokallag og på messer • aktivt samarbeid mot NKK, de andre polarhundklubbene og Norges Hundekjørerforbund

Har egne meritter med Siberian Husky både som brukshund og utstillingshund.

 

Årsmøtesak 6.6-2022: regler for fordeling av reisestøtte til langveisfarende som hjelper til i NSHK:

Følgende tekst er klippet fra årsmøtereferat, 2022:

Det ble lagt inn kr 20 000 i budsjettet for 2023 for reisestøtte til medlemmer som kommer langveisfra, og som hjelper til f.eks. under messer og samlinger, eller tar verv i klubben. Styret ble bedt om å utarbeide regler for hvordan reisestøtten skal fordeles.

Styret har kommet frem til følgende retningslinjer for fordeling av reisestøtten:

• Intensjonen med forslaget er å gi reisestøtte til medlemmer i nord som ellers ikke har råd til å delta på NSHK aktiviteter. Samtidig er dette en begrenset pott, slik at styret har funnet det nødvendig å trekke en grense ved Saltfjellet, altså at alle medlemmer nord for Saltfjellet er kvalifiserte til denne støtten.

• De som ønsker støtte må søke om dette i forkant, senest to uker før arrangementet.
• NSHK dekker opp til 3/4 av reisekostnadene med et tak på kr. 5000 pr søker.
• Støtten fordeles så langt budsjettet rekker. Altså førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.

 

Gå tilbake

best replica watches