Styre og komiteer

Styret i NSHK blir valgt på årsmøtet og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, administrasjon/medieansvarlig, trekkhundprøveansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen.

Arbeidsinstrukser for styre og komiteer finnes her

Henvendelser til styret sendes til post@siberian-husky.net

Leder Sigmund Alhaug
Jessnesveien 106, 2315 Hamar
481 95 758
Nestleder Geir Rønning
Postboks 35, 2959 Røn
909 12 891
Sekretær Gro Britt Skarseth
Arne Garborgs vei 11, 1395 Hvalstad
990 11 455
Kasserer Ivar Hordnes
Stårputtveien 37, 0891 Oslo
924 31 379
Adm/media Geir Bøyum
Paul A. Owrens veg 137, 2607 Vingrom
911 97 688
Trekkhundprøveansvarlig Cecilie Isaksen
Løkenlivegen 6, 2150 Årnes
975 59 664
Redaksjonskomiteen Håvard Storli
Dyringveien 33, 1385 Asker
416 85 856
Sportskomiteen Line M. Løw
Engene 152, 1540 Vestby
928 21 979
ABU-komiteen Marcus L. Smestad
Folldalsvegen 5113. 2582 Grimsbu
930 08 946
Arr-komiteen Veronika Olijnyk
Nerøgardsgutua 4, 2850 Lena
977 29 662
Redaksjonskomiteen
Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen:
L Håvard Storli
1385 Asker
416 85 856
M Linn-Elise Mindt (redaktør)
2412 Sørskogbygda
454 84 997
M Johanne Sundby
2386 Brumunddal
905 58 704
M Wiebke Höfers
2412 Sørskogbygda
968 69 346
M Toril Wiik Johansen
5173 Loddefjord
902 83 977
M Brit Berntsen Reinsli
0861 Oslo
915 94 025
 
Webmaster
Runar G. Simonsen, 2387 Brumunddal 916 50 299
 
Sportskomiteen 
L Line M. Løw
1540 Vestby
928 21 979
M Atle Eikevik
6856 Sogndal
952 81 077
M Jo Arne Brustugun
2690 Skjåk
950 26 296
M Marte K. Rotefoss
2840 Reinsvoll
415 16 130
M Ingvild Aalberg Jørgensen
1408 Kråkstad
959 93 326
M Bjørn-Inge Bekkavik
3737 Skien
928 92 313
M Johnny Blingsdalen
1482 Nittedal
900 29 092
M Runar G. Simonsen (resultatlister/datatekniske)
2387 Brumunddal
916 50 299
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)
L Marcus L. Smestad
2582 Grimsbu
930 08 946
M Birgit Alhaug
2315 Hamar
905 39 766
M Saskia Van Es
2412 Sørskogbygda
913 79 931
M Lena Sparbo Vanvik
2054 Mogreina
911 06 732
M Rikke Bergendahl
2016 Frogner
416 08 811
M Håvard Okstad
7357 Skaun
977 75 797
M Ingeborg Elise Kjønsberg-Mikalsen
7357 Skaun
902 84 389
Vara Hågen Bjørgum valpeformidler
7514 Stjørdal
951 01 034
 
Arrangementskomiteen
L Veronika Olijnyk
2850 Lena
977 29 662
M Christian Platou
2340 Løten
949 82 755
M Ine Marie Pedersen
7391 Rennebu
908 08 050
M Gitte Alhaug
2315 Hamar
980 79 735
M Kaya Slettemark
3188 Horten
478 63 171
M Margareth Berentzen
8663 Mosjøen
402 24 613
 
Revisor Trond Hafel
2657 Svatsum
416 44 710
Vara Johnny Blingsdalen
1482 Nittedal
900 29 092
 
Valgkomiteen
L Jeger Bjørnson
2412 Sørskogbygda
400 78 857
M Asbjørn Hundere
2386 Brumunddal
478 28 259
M Wenche Ulleberg-Bøhmer
2030 Nannestad
483 98 716
Vara Terje Frode Bakke
2092 Minnesund
63 96 86 66 / 911 66 476

Foto på hjemmesiden
Stine Oppegaard, Johanne Sundby, Rikke Bergendahl, Kari S. Hope, Runar G. Simonsen, Thor E. Andreassen

best replica watches