Velkommen

Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) har til formål å forvalte den kennelklubb-registrerte rasen siberian husky, ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport.

NSHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet. NSHK ønsker å fremme interessen for registrerte siberian huskyer som trekkhund, og bidra til at rasens trekkhundegenskaper og gemytt ivaretas og forvaltes ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet.

Nettsidene skal informere om rasen siberian husky og forsøke å gjenspeile nye og gamle begivenheter i klubbens regi. Sidene er ment å være oppdatert med hensyn til vår rase, invitasjoner til kommende arrangementer, referater og resultater fra løp og utstilling. Ønsker du informasjon angående valpekjøp, medlemskap eller annet, finner du mer kontaktinformasjon under linkene til styretkomiteerlokallag eller kjøp av siberian husky.

Ønsker du råd eller har spørsmål vedrørende siberian husky finnes det flere facebooksider og grupper, og det kan finnes egne grupper for lokallag.

Ris og ros om nettsidene mottas med takk.

Kontakt
Organisasjonsnummer: 898611752
Postgirokonto: 0530 23 47060
IBAN: NO79 0530 2347 060
SWIFT/BIC: DNBANOKK
E-post: post@siberian-husky.net
Spannskjema: trekkhundprover@siberian-husky.net

Foto på hjemmesiden
Stine Oppegaard, Johanne Sundby, Rikke Bergendahl, Kari S. Hope, Runar G. Simonsen, Thor E. Andreassen, Jeger Bjørnson, Gro Britt Skarseth, Team Tuva, Ida-Helene Sivertsen

Forsidebilder: Tone B. Hansen, Rikke Bergendahl, Team Tuva