Arbeidsgruppen for Dyrevelferd etterlyser godkjente DVKer

NSHKs Arbeidsgruppe for Dyrevelferd ønsker å komme i kontakt med medlemmer av NSHK som er DVK (Dyrevelferdskontrollør), oppnevnt av Norges Hundekjørerforbund.
Vi vil gjerne bruke dere som sparringspartnere og høringsgruppe når vi skal utvikle egne DVK-kurs med mer.

Ta kontakt med Line Løw på e-post line.low@medisin.uio.no , så setter vi dere opp på en liste.

Vi går en spennende tid i møte.

Legg igjen en kommentar

Norwegian NO English EN