NSHKs DNA- gruppe har avholdt sitt første møte

Søndag 27.11.22 hadde DNA-gruppa sitt første møte. Referat kommer. Men til informasjon for medlemmer av NSHK kan vi oppsummere møtet i tre hovedpunkter:

1) Det er enighet om å undersøke nærmere de resultater som har kommet fra DNA-testing fra Embark.

2) Det er enighet om å innhente informasjon fra ulike genetikere og eksperter, både nasjonalt og internasjonalt.

3) Det er enighet om at det ikke er snakk om å avregistrere SH, men basert på den informasjonen som vi innhenter og skal behandle, skal gruppa komme med en anbefaling til NSHK om videre arbeid.

Gruppa skal møtes igjen onsdag 4 januar. 

Eventuelle innspill til gruppa sendes på e-post til post@siberian-husky.net

Norwegian NO English EN