Styret informerer: FCI sitt standpunkt angående DNA-testing for eventuelt å kunne påvise raserenhet

Som et ledd i arbeidet i DNA gruppa, har Norsk Kennel Klub (NKK) vært rådspurt i forbindelse med det som har vært kalt Siberian Husky-genomet og diskusjonene rundt hvorvidt man kan bestemme raserenhet ved kommersielle DNA-tester. Foreløpig har vi fått et svar fra NKK som videreformidler General Committee i Federation Cynologique Internationale (FCI) sitt standpunkt: 

«Forskjellige internasjonale laboratorier som er spesialisert i genetikk har konstatert at ulike DNA-genetiske studier, utførte på forskjellige raser med tanke på å vise at hundene var raserene, er ubrukelige. Mellom 70-80% av rasene har hatt en lignende genetisk sammensetning siden rasenes dannelse, og ca 15-20% har en direkte genetisk lenke med egen rase. Det kan derfor konkluderes med at ulike studier på kommersiell DNA-testing ikke hjelper til med å fastslå om hunder er raserene, og at det ikke under noen omstendigheter er mulig å identifisere genene fra nærmeste opphav, da man kan finne gener fra raser som har vært brukt i dannelsen av rasene». 

(Uttalelsen fra FCI var opprinnelig på engelsk, og orginalteksten ligger under her.) 

NKK har informert om at de vil løfte problemstillingen i Nordisk Kennel Unions DNA-gruppe som skal ha møte i mars 2023. Saken er også planlagt behandlet i Svenska Kennelklubbens avlskomité i deres møte 19 januar 2023.

Opprinnelig tekst / uttalelse fra FCI:

_”Different laboratories specialized in genetics, worldwide, stated that various DNA genetic studies, carried out on different breeds in order to show that the dogs were purebred, are useless.  Indeed, between 70 and 80% of the breeds have been having a similar genetic make-up since their creation and an approximate 15-20% keep a direct genetic link with their own breed.  It can therefore be concluded that the various studies on commercial DNA testing do not help in confirming that dogs are purebred and under no circumstances are able to identify the genes of immediate ancestors, as you can find the genes of the breeds that were used for their creation__.”

Norwegian NO English EN