Oppdatert invitasjon til vintersamling, info om påmelding og Johnsgårds meny i uke 8

Oppdatert invitasjon til vintersamlingen ligger nå under invitasjoner:

https://www.siberian-husky.net/w/wp-content/uploads/2023/01/Invitasjon-til-vintersamling-2023.pdf

Påmeldingen til Vintersamlingens løp 2023:
Vennligst meld på tidlig slik at vi i arrangørstaben får en så god oversikt som mulig. Har du spørsmål ta kontakt med løpsleder Line Løw på enten epost line.low@medisin.uio.no eller 92821979.
https://www.siberian-husky.net/pamelding/2023/vintersamling/

Vel møtt! 

Johnsgårds meny og priser under vintersamlingen finner dere her: