Invitasjon til NSHKs spesialutstilling 2023

Invitasjon til spesialutstillingen 2023 ligger nå under invitasjoner.

Du finner både invitasjonen og presentasjon av årets dommer her.