Årsmøte 2023

Kjære medlem i NSHK

Årsmøtet i NSHK vil i år bli avholdt digitalt onsdag 24. mai om ettermiddagen/kvelden. Nøyaktig tidspunkt og praktisk informasjon vil komme i innkallingen i begynnelsen av mai. 

Forslag fra medlemmene som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende/poststemplet senest onsdag 19. april. E-post er å foretrekke: post@siberian-husky.net.

Vennlig hilsen 

for styret i NSHK

Gro Britt Skarseth, sekretær