Melding fra valgkomiteen

Valgkomiteen i Norsk Siberian Husky Klubb er godt i gang med forberedelsene til årets årsmøte, og vi trenger fremdeles kandidater til klubbens komiteer.
Jeg vil minne om at klubbens medlemmer kan komme med forslag til alle posisjoner som er på valg, både til komiteene og til styret, og vi oppfordrer alle til å melde inn kandidater til valgkomiteen 🙂

Hilsen Valgkomiteen v/Jeger Bjørnson