DNA-gruppens anbefaling til Styret i NSHK

Gruppen som har sett på spørsmålet om DNA-testing for eventuelt å kunne bekrefte raserenhet har bestått av Sigmund Alhaug, leder, Line Løw, Anita Engebakken-Fjell, Tone Beate Hansen, og Marcus Smestad.

Det er viktig å slå fast at en eventuell framtidig DNA-testing ikke skal ha tilbakevirkende
kraft. Ingen registrerte Siberian Huskyer skal avregistreres.

I DNA-gruppen er det fortsatt tvil om EMBARK-testen kan brukes til dette formålet. (å påvise raserenhet, red. anm.) Enkelte medlemmer av gruppen er skeptiske til det faktum at det ikke foreligger publisering av innholdet i referansepanelet som blir brukt som sammenligningsgrunnlag. Det er ikke publisert artikler basert på dette i fagfellevurderte tidsskrifter, og det synes heller ikke å være validert på andre måter i tilfredsstillende grad. Gruppen har ikke fått informasjon om validitet og reliabilitet eller konfidensintervall. Dette er grunnleggende informasjon for å vurdere hvorvidt testen har tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for å kunne brukes som en test i denne sammenheng.

Samtidig er flere medlemmer av DNA-gruppen enige i at EMBARK sin test er den beste DNA-testen man har på markedet i dag når det gjelder slik testing. Rådataene er veldig rike og kan brukes til flere analyser og forskning, og det gjøres i flere prosjekter i dag.

Det er usikkerhet om DNA-testing er rette veien å gå på nåværende tidspunkt, når man vet så lite om selve sammenligningsgrunnlaget for testen.

Gruppen har vært i kontakt med eksterne forskere og fagfolk, både innen genetikk og avl på hund, og på andre dyreslag. Det er i andre fagmiljø en gjengs oppfatning (basert på vitenskapelig grunnlag) at DNA-test for å bekrefte renrasethet ikke er sikkert nok, og det benyttes heller ikke i avl på hesteraser f.eks. Her benyttes DNA-test av foreldre.

På bakgrunn av det arbeidet gruppen har gjort, med mange gode argumenter for og imot testing, har DNA-gruppen kommet fram til følgende anbefaling til styret i NSHK:

1) Å teste EMBARK sin DNA-test med en blindtest

Dersom det er mulig så anbefaler DNA-gruppen styret i NSHK å gjennomføre en blindtest med flere hunder. NSHK betaler for DNA-tester fra EMBARK og testtaking
hos veterinær. Disse hundene skal gis navn ved prøvetaking som ikke identifiserer rase eller klubbtilhørighet og skal være fullstendig anonymiserte når de sendes inn til EMBARK. Resultatene skal være konfidensielle.

Utvalget bør bestå av:
a) hunder som forventes å komme tilbake som 100% Siberian Husky (eventuelt testet tidligere med dette resultatet)
b) hunder man vil forvente at kommer tilbake med %-vis innslag av Alaska Husky
c) hunder man ikke har noen forventning om
d) Alaska Huskyer fra langdistanselinjer
e) Alaska Huskyer/Hounds fra sprintlinjer
f) Grønlandshunder
g) Øst-Sibirsk Laika

Basert på resultatet av denne blindtesten vil DNA-gruppen komme med videre anbefalinger.

2) Avkomstesting med DNA-testing av foreldre og valper ved registrering.

Siden det er kommet fram mistanke om juks i nær fortid anbefaler DNA-gruppen at styret i NSHK eventuelt heller vurderer å innføre foreldre/avkom-testing i en periode. Dette må avklares med NKK, og kostnader ved testing må undersøkes med NMBU.