Informasjon om WSA enkeltmedlemskap

Årsmøtet 2023 stemte for at Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) skulle melde seg ut av World Sleddog Association (WSA) som arrangerer mesterskap for registrerte polarhunder. Dette har styret gjort, og NSHKs medlemskap i WSA er terminert fra og med sesongen 2022/2023. Fra og med neste sesong (2023/2024) må de utøverne som vil stille til start for Norge søke om enkeltmedlemskap i WSA. Dette inkluderer også de utøverne som planlegger å stille til start i barmarksmesterskapet i desember i Tyskland. 

Dersom norske utøvere ønsker å søke om enkeltmedlemskap (Single membership), må det sendes en epost til kasserer Cindy van den Brink i WSA på denne eposten: (treasurer@wsa-sleddog.com). Cindy van den Brink sender utøverne en faktura på 45 Euro som et enkeltmedlemskap koster. I tillegg må det betales WDL* (45 Euro) for sesongen og naturligvis startavgiften for mesterskapet man vil stille på. Man vil få tilsendt faktura på dette når man melder seg på et mesterskap. Enkeltmedlemskapet og WDL vil gjelde for både barmarksmesterkapet og mesterskap på snø i sesongen 2023/2024.

Oppfordrer de utøverne som ønsker å delta på WSA mesterskap til å følge med på Facebookgruppa i tillegg til hjemmesiden WSA – Home (wsa-sleddog.com) for informasjon om påmelding etc.

WSA Dryland Championships 8-10 December 2023 

WSA Sprint and Middledistance Championships 2024 – dato og sted ikke annonsert

WSA Longdistance Championships 2024 – dato og sted ikke annonsert

*WDL = WSA Drivers License 

Dokumentet ligger også ute under fanen “styret informerer”.

For Styret i NSHK

Line Løw, leder