Oppdatert løpsreglement

Styret og Sportskomiteen informerer:

Viktig informasjon angående oppdatert løpsregelverk gjeldende fra 1.1.2024!

Etter påtrykk fra flere Dyrevelferdkontrollører angående aldersbestemmelsene på hund i vårt løpsregelverk, har styret diskutert dette i styremøtet 14 august 2023. Det ble vedtatt at NSHK skal tilnærme seg regelverkene til Norges Hundekjørerforbund og International Federation of Sleddog Sports og heve aldersgrensen for deltakelse i løp til 18 mnd. Unntak er løpeklassene på barmark. Derfor strykes denne setningen i reglementet:  For klasser under 18 km på snø skal hunden(e) være fylt 12 mnd første løpsdag. Se oppdatert regelverk under Aktiviteter > Løpskjøring > NSHK løpsregler.

Med vennlig hilsen

Saskia van Es (leder Sportskomiteen) og Line Løw (leder NSHK)