Informasjon om årsmøtet 29. mai 2024

Kjære medlemmer i NSHK

Velkommen til Norsk Siberian Husky Klubb sitt årsmøte 29 mai 2024

Årsmøtet blir avholdt digitalt onsdag 29 mai 2024. Møteleder er ekstern, og det vil være anonymt voteringssystem for valg og saker som krever det. Deltakelse på årsmøtet krever elektronisk påmelding via klubbens SmartOrg system.

Forslag eller saker til årsmøtet må være styret i hende, eller poststemplet, senest 23.04.2024. Sakene kan sendes per e-post til post@siberian-husky.net (foretrukket), eller som vanlig brevpost til klubbens adresse: NSHK, v/ Kasserer Ivar Hordnes, Stårputtveien 37, 0891 Oslo. Innmeldte saker per Messenger, tekstmelding eller e-post til enkeltmedlemmer av styret, vil bli avvist.

Før en eventuelt sender inn forslag/saker til årsmøtet, er det lurt å tenke gjennom hvordan forslaget er utformet, slik at folk faktisk forstår hva forslaget innebærer. I prinsippet et ja/nei forslag. Forslagsstiller bør også selv undersøke om forslaget er gjennomførbart, f.eks. i henhold til NKKs regelverk. 

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteens leder Jeger Bjørnson bjornson.jeger@gmail.com  (foretrukket), eller som brevpost til Jeger Bjørnson, Vestre Gjesåsveg 821, 2280 Gjesåsen, så tidlig som mulig, men senest sendt/poststemplet 23.04.2024. 

Innkalling til årsmøte med saksliste og kandidater på valg vil bli sendt alle medlemmer per e-post 3 uker før årsmøtet. Husk å oppdatere e-postadressen din under Min Side på hjemmesiden til Norsk Kennel Klub (nkk.no).
I innkallingen vil det også bli informert om hvordan man går fram for å opprette profil i SmartOrg systemet, og hvordan man melder seg på årsmøtet. Det vil også bli informert om hvordan man går fram ved eventuell anonym votering.

Vi håper så mange som mulig vil delta på årsmøtet da årsmøtet er klubbens høyeste organ, og det er her medlemmene har størst innflytelse på klubben.

Med vennlig hilsen

Styret