Retningslinjer for styre- og komitémedlemmers forpliktelser og opptreden

Styret i NSHK har på styremøtet 08.04.2024 vedtatt retningslinjer for styre- og komitémedlemmers forpliktelser og opptreden. Disse vil en finne under fanen “Styret informerer” her på hjemmesiden, og de vil også bli skrevet inn i arbeidsinstruksene til styre og komiteer.

Du kan lese de nye retningslinjene her.