Spørreundersøkelse fra NKK om hundehold i din kommune!

Dette er en undersøkelse som NKK håper at medlemmer av NSHK vil svare på (inkludert styre- og komitémedlemmer). Undersøkelsen skal prøve å kartlegge hvordan det er å ha hund i ulike kommuner i Norge, og hvordan det offentlige legger til rette for (eller ikke) å ha hund der dere bor.

Noe av det man opplever som direkte inngripende i hverdagen er hvilke lover og regler som omfatter hundeholdet vårt. Det kan være steder man kan ferdes uten å ha hund i bånd, tilrettelegging for lokale hundeklubber, antall søppelkasser på turstien, for å nevne noe. Det betyr derfor noe for alle hvordan kommunen og myndighetene legger til rette for hundene våre.

For oss i NSHK kan for eksempel tilgang til løyper om vinteren og gode treningsområder på barmark være viktig.

Det er dere som vet hvordan det er i deres nærmiljø, og NKK vil svært gjerne høre fra dere!

Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter å besvare.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport som kommer over sommeren og er helt anonym å svare på.

Lenke til undersøkelsen: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1202151X428657488X61124

Vi oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Vennlig hilsen Styret