Søknad om økonomisk støtte til startkontingent / påmeldingsavgift for langdistanseløp over 200 km

I tråd med årsmøtevedtaket fra 2021 gis det anledning til å søke om støtte til påmeldingsavgift på langdistanseløp.
Sportskomiteen har utarbeidet et skjema som skal brukes som søknad og som skal sendes leder av sportskomiteen på epost innen 1. juni.
Styret har fattet vedtak om at enkelte krav må være oppfylt for å få støtte. Flere av kravene er basert på erfaringer fra andre klubber som også har en støtteordning, f.eks Oslomarka Trekkhundklubb. Styret har fattet vedtak om at støtte gis opp til 60% av startkontingent. Ved mange søkere vil det brukes en fordelingsnøkkel. Send inn skjema og vi skal behandle søknaden så raskt som mulig (etter at fristen har gått ut).

Skjema i pdf finner du her.

Skjema i word finner du her.

Leder Line Løw
line.low@medisin.uio.no