Trekkhundprøver

På generalforsamlingen 1996 ble det vedtatt at Norsk Siberian Husky Klubb skal jobbe med å få godkjent og gjennomført en trekkhundprøve for siberian husky slik man har i våre naboland.

Den har to mål:
A) å få til premiering av de beste trekkhundene, der hunden gjennom løpsdeltagelse kan oppnå forskjellige premiegrader og eventuelt kåres til trekkhundchampion (NTCH).
B) jobbe for at siberian husky må være trekkpremiert for å kunne bli utstillingschampion, tilsvarende reglene man har i Sverige og Finland. Sistnevnte som et ledd i arbeidet for å prøve å bevare siberian huskyen som brukshund.

Klubben har siden 2006 hatt utprøving av systemer for trekkhundprøver. I 2010 ble dagens prøvesystem tatt i bruk. Regelverket for trekkhundprøver evalueres kontinuerlig, og kan oppdateres hvert 3. år. Trekkhundprøvene skal være oppnåelig, med hensikten å bedømme hundens egenskaper til fordel for avlsarbeid og fremme bruksegenskaper. Prøven er ment som en evaluering av rasen og ikke et aktivitetstilbud til eierne.

Fremgangsmåte for oppmelding til trekkhundprøve:
Prøvedokumentene for trekkhundprøvene består kun av ett spannopplysningsskjema som skal sendes inn to ganger. Først skal det tentative skjemaet sendes inn innen midnatt dagen før første løpsdag, og et endelig spannopplysningskjema skal sendes inn så fort som mulig etter løpet, senest innen 14 dager. Det er deltager sitt ansvar at skjema er korrekt utfylt.

Skjema sendes til oppgitt prøvearrangør i NKK-terminlisten.

Det er også den klubben (NSHK, Polarhundklubb eller Norsk Alaskan Malamute klubb) som er ansvarlig for løpet som skal ha betaling for prøven.

Spannskjema finner du her: NSHK-Spannopplysningsskjema

Terminlisten med prøve-nr og prøve ansvarlig finner du her på NKK

Regler for trekkhund-prøver, polare raser, finner du her:

Informasjon om betalingsløsningen i Smartorg finner du her.

Utfylling av skjema:
Alle de gule feltene skal være korrekt utfylt på både tentativt og endelig spann skjema.

På endelig skjema skal også felt som er rundet rundt være fylt ut.

Hold musen over feltene i skjema, så kommer det også opp en hjelpetekst som er mer utfyllende pr punkt.

Fint om det kun sendes inn et skjema pr mail, da er det lettere å arkivere spannskjema.

Skjema som ikke korrekt eller ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.

Foto: Team Tuva