Spørreundersøkelse fra NKK om hundehold i din kommune!

Dette er en undersøkelse som NKK håper at medlemmer av NSHK vil svare på (inkludert styre- og komitémedlemmer). Undersøkelsen skal prøve å kartlegge hvordan det er å ha hund i ulike kommuner i Norge, og hvordan det offentlige legger til rette for (eller ikke) å ha hund der dere bor.

Noe av det man opplever som direkte inngripende i hverdagen er hvilke lover og regler som omfatter hundeholdet vårt. Det kan være steder man kan ferdes uten å ha hund i bånd, tilrettelegging for lokale hundeklubber, antall søppelkasser på turstien, for å nevne noe. Det betyr derfor noe for alle hvordan kommunen og myndighetene legger til rette for hundene våre.

For oss i NSHK kan for eksempel tilgang til løyper om vinteren og gode treningsområder på barmark være viktig.

Det er dere som vet hvordan det er i deres nærmiljø, og NKK vil svært gjerne høre fra dere!

Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter å besvare.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport som kommer over sommeren og er helt anonym å svare på.

Lenke til undersøkelsen: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1202151X428657488X61124

Vi oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Vennlig hilsen Styret

NSHKs tips til valpekjøpere

Styret har utarbeidet en liste med tips, særlig beregnet på dem som er nye i hundemiljøet og som er på utkikk etter valp. Det er ikke alltid lett å vite hva en skal undersøke, eller spørre om, før en skaffer seg hund. Tipslisten kan også være en grei huskeliste for oss som allerede har hund og som har tenkt å skaffe flere.
Styret håper dette kan være nyttig.

Tipslisten finner en på siden “Kjøpe/selge siberian husky” her på hjemmesiden.

Dere finner den også her.

Foto: Kaia Hannestad Nygaard

Ny taushetserklæring for tillitsvalgte i NSHK

Styret har i styremøte 4. mars 2024 vedtatt følgende:

Som tillitsvalgt i Norsk Siberian Husky Klubb får man tilgang til mye og til dels sensitiv informasjon. Det er viktig at våre tillitsvalgte har en bevisst holdning til hvordan vi håndterer slik informasjon. Det er derfor utarbeidet en taushetserklæring som alle tillitsvalgte i NSHK må signere for å kunne være i sine verv. 
Når styret konstituerer seg etter årsmøtet, er det leders ansvar at taushetserklæringen forelegges nye styremedlemmer for underskrift. Komitélederne i de ulike komiteene har ansvar for at deres komitémedlemmer blir forelagt taushetserklæringen før de skal delta i møter og annet arbeid for klubben.
Signerte taushetserklæringer sendes sekretær og oppbevares i egen mappe i klubbens e-post.


Taushetserklæringen ligger under fanen “Styret informerer” her på hjemmesiden. Den finnes også her.

Dette vil tre i kraft fra etter årsmøtet 29. mai 2024.

For styret i NSHK

Gro Britt Skarseth, sekretær

Se opp for svindel!

Det har kommet varsel om at medlemmer har fått svindel-epost som ser ut som kommer fra NSHK, og hvor en blir bedt om å legge inn betalingskort. Husk ALLTID å sjekke avsender på e-postene dere får ved å trykke på :fra mailen og ikke legg inn betalingskort uten at dere selv skal kjøpe noe.

Oppdatering: Denne gangen var det heldigvis ikke svindel, men en uheldig kasserer som klarte å sende en e-post til alle medlemmer i stedet for til bare en person. Men bra dere er oppmerksomme!

Informasjon om årsmøtet 29. mai 2024

Kjære medlemmer i NSHK

Velkommen til Norsk Siberian Husky Klubb sitt årsmøte 29 mai 2024

Årsmøtet blir avholdt digitalt onsdag 29 mai 2024. Møteleder er ekstern, og det vil være anonymt voteringssystem for valg og saker som krever det. Deltakelse på årsmøtet krever elektronisk påmelding via klubbens SmartOrg system.

Forslag eller saker til årsmøtet må være styret i hende, eller poststemplet, senest 23.04.2024. Sakene kan sendes per e-post til post@siberian-husky.net (foretrukket), eller som vanlig brevpost til klubbens adresse: NSHK, v/ Kasserer Ivar Hordnes, Stårputtveien 37, 0891 Oslo. Innmeldte saker per Messenger, tekstmelding eller e-post til enkeltmedlemmer av styret, vil bli avvist.

Før en eventuelt sender inn forslag/saker til årsmøtet, er det lurt å tenke gjennom hvordan forslaget er utformet, slik at folk faktisk forstår hva forslaget innebærer. I prinsippet et ja/nei forslag. Forslagsstiller bør også selv undersøke om forslaget er gjennomførbart, f.eks. i henhold til NKKs regelverk. 

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteens leder Jeger Bjørnson bjornson.jeger@gmail.com  (foretrukket), eller som brevpost til Jeger Bjørnson, Vestre Gjesåsveg 821, 2280 Gjesåsen, så tidlig som mulig, men senest sendt/poststemplet 23.04.2024. 

Innkalling til årsmøte med saksliste og kandidater på valg vil bli sendt alle medlemmer per e-post 3 uker før årsmøtet. Husk å oppdatere e-postadressen din under Min Side på hjemmesiden til Norsk Kennel Klub (nkk.no).
I innkallingen vil det også bli informert om hvordan man går fram for å opprette profil i SmartOrg systemet, og hvordan man melder seg på årsmøtet. Det vil også bli informert om hvordan man går fram ved eventuell anonym votering.

Vi håper så mange som mulig vil delta på årsmøtet da årsmøtet er klubbens høyeste organ, og det er her medlemmene har størst innflytelse på klubben.

Med vennlig hilsen

Styret

NY BETALINGSLØSNING I NSHK

NSHK har de 2 siste årene ført sitt regnskap i Smartorg. Dette er en programvare levert av et firma i Arendal med samme navn. Programvaren har moduler for regnskap, medlemsdatabase, møtevirksomhet, aktiviteter etc. Smartorg ble i utgangspunktet opprettet som en forenklet løsning for drift av velforeninger, men har utviklet seg til lett å kunne brukes av andre typer foreninger. Sjekk ut www.smartorg.no

Smartorg tilbyr også sine kunder en forenklet nettbutikk. NSHK vil i 2024 ta i bruk denne løsningen for alle innbetalinger til klubben for:

  1. Deltakelse på løp
  2. Trekkhundprøver
  3. Produkter som NSHK tilbyr som f.eks klubbeffekter og kennelannonser.

Med denne betalingsløsningen kan man fremdeles betale med VIPPS, eller med kort, men istedenfor å logge seg inn på VIPPS, må man logge seg inn på Smartorg. Dette betyr et par klikk ekstra for dere brukere, men det betyr 1000-vis av færre trykk for kasserer ettersom betalingene umiddelbart blir registrert rett i regnskapet vårt. 

I tillegg til mindre arbeid for kasserer, får Sportskomiteen og Trekkhundprøveansvarlig mye bedre oversikt over hvem som har betalt for deltakelse. Dermed får vi bedre kontroll på inntektene våre, noe som er svært arbeidskrevende å få med innbetaling til VIPPS nummer. 

Dette betyr at det vanlige VIPPS nummeret som dere er vant til å bruke blir deaktivert og kun åpnet for kafé- og loddsalg på samlingene.

Til slutt: Smartorg fungerer like bra på telefon og nettbrett som på PC.

Se oppskrift for hvordan ta i bruk betalingsløsningen her.

Husk å sjekke kontaktinfo

Kjære medlemmer i NSHK,

Godt nytt år!

Redaksjonen har sendt ut Huskybladet rett før jul, og også denne gangen er det enkelte medlemmer som ikke har fått bladet i posten. Årsaken kan være rot fra posten sin side (heldigvis ikke så ofte), feil fra trykkeriet som sender ut bladene (de har fått rykende fersk, oppdatert adresseliste fra redaktøren), ELLER at en står oppført med feil kontaktinfo på “Min side” hos NKK.
Det siste er det bare dere selv som kan gjøre noe med. Så logg dere inn og sjekk at adresse, e-postadresse etc er korrekt!

Hilsen sekretæren

(Bilde for oppmerksomhet. Foto GBS)