Høring – reviderte regler for juniorhandling

NKK har invitert raseklubber og forbund til å komme med innspill til høringsutkast på regler for juniorhandling, utarbeidet av KG juniorhandling. Frist for høringen var 30. november 2023. Regelverket er ønsket iverksatt 1.1.2024.
NSHK har sendt inn følgende svar på høringen:


I utkastet til revidert regelverk punkt 5.1 Aldersgruppe står det at barn kan delta fra dagen de fyller 10 år og ut året de fyller 18 år. Implikasjonen av dette er at barn født i desember, får konkurrere som junior nesten ett år kortere enn et barn som er født i januar.

Under punkt 6. Klasser, er teksten fra 5.2 gjentatt i sin helhet.

På grunn av at reglenes utforming medfører ulik konkurranseperiode for barn født tidlig eller sent på året, er det NSHKs syn at reglene endres, slik at aldersgruppe og klasser enten følger dato eller år. Det vil si at teksten i 5.2 utformes som følger:

Konkurransen er åpen fra den dagen de fyller 10 år til den dagen de fyller 18 år.
eller:
Konkurransen er åpen fra det kalenderåret de fyller 10 år og ut kalenderåret de fyller 18 år.

Denne logikken bør også følges i punkt 6, det vil si at man enten følger kalenderår eller dato.

På vegne av NSHK,
Marcus Smestad,
leder Avls-, bruks- og utstillingskomiteen i NSHK


Program for høstens webinarer

Programmet og påmeldingslenke til de to neste webinarene i webinarserien for NSHKs medlemmer finner du her.

  • 30. oktober kl 19.00 vil avlsforsker Marte Wetten fra Aninova snakke om innavl og bruk av DNA i avlsarbeidet.
  • 4. desember Kl 19.00 vil  Karen Yeargain, Tumnatki kennel og Katie Minor, Canine Genetics Lab Manager for University of Minnesota Twin Cities, snakke om de to *nye* polynevropatisykdommene på Siberian Husky, SHPN1 & SPS1, som de har førstehånds kjennskap til, og som det nå kan testes for.

    Husk at det krever påmelding enten du vil delta på direkten, eller hvis du ønsker å se webinarene i opptak. (Medlemsnummer i NSHK er det samme som i NKK, og du finner det på “Min side” hos NKK.)

Oppdatert løpsreglement

Styret og Sportskomiteen informerer:

Viktig informasjon angående oppdatert løpsregelverk gjeldende fra 1.1.2024!

Etter påtrykk fra flere Dyrevelferdkontrollører angående aldersbestemmelsene på hund i vårt løpsregelverk, har styret diskutert dette i styremøtet 14 august 2023. Det ble vedtatt at NSHK skal tilnærme seg regelverkene til Norges Hundekjørerforbund og International Federation of Sleddog Sports og heve aldersgrensen for deltakelse i løp til 18 mnd. Unntak er løpeklassene på barmark. Derfor strykes denne setningen i reglementet:  For klasser under 18 km på snø skal hunden(e) være fylt 12 mnd første løpsdag. Se oppdatert regelverk under Aktiviteter > Løpskjøring > NSHK løpsregler.

Med vennlig hilsen

Saskia van Es (leder Sportskomiteen) og Line Løw (leder NSHK)

Informasjon om WSA enkeltmedlemskap

Årsmøtet 2023 stemte for at Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) skulle melde seg ut av World Sleddog Association (WSA) som arrangerer mesterskap for registrerte polarhunder. Dette har styret gjort, og NSHKs medlemskap i WSA er terminert fra og med sesongen 2022/2023. Fra og med neste sesong (2023/2024) må de utøverne som vil stille til start for Norge søke om enkeltmedlemskap i WSA. Dette inkluderer også de utøverne som planlegger å stille til start i barmarksmesterskapet i desember i Tyskland. 

Dersom norske utøvere ønsker å søke om enkeltmedlemskap (Single membership), må det sendes en epost til kasserer Cindy van den Brink i WSA på denne eposten: (treasurer@wsa-sleddog.com). Cindy van den Brink sender utøverne en faktura på 45 Euro som et enkeltmedlemskap koster. I tillegg må det betales WDL* (45 Euro) for sesongen og naturligvis startavgiften for mesterskapet man vil stille på. Man vil få tilsendt faktura på dette når man melder seg på et mesterskap. Enkeltmedlemskapet og WDL vil gjelde for både barmarksmesterkapet og mesterskap på snø i sesongen 2023/2024.

Oppfordrer de utøverne som ønsker å delta på WSA mesterskap til å følge med på Facebookgruppa i tillegg til hjemmesiden WSA – Home (wsa-sleddog.com) for informasjon om påmelding etc.

WSA Dryland Championships 8-10 December 2023 

WSA Sprint and Middledistance Championships 2024 – dato og sted ikke annonsert

WSA Longdistance Championships 2024 – dato og sted ikke annonsert

*WDL = WSA Drivers License 

Dokumentet ligger også ute under fanen “styret informerer”.

For Styret i NSHK

Line Løw, leder

Webinar “Fra crazy til rolig” med Marlene Hällström 7. august kl 18.30 (merk tiden!)

Drømmer du om å ha rolige hunder ved oppstart? Det er du ikke alene om!
Mange hundekjørere sliter med å ha stressede hunder når en skal ut og trene. Stresset gjør hundene utagerende og kan utløse mange uønskete ting som tygging av liner og seler, hunder som surrer seg inn i linene, bråker og skriker eller som biter andre hunder eller mennesker i rent stress.

Marlene Hällström ved MeMush Academy vet akkurat hvor vanskelig det kan være å ha stressede hunder i startsituasjonene. Men ved å forstå mekanismene bak stresset, og møte hundene med smarte verktøy, har hun lykkes med å forandre sine hunders oppførsel. Nå står de rolig og logrer med halene før start.

I webinaret “Fra crazy til rolig” lærer hun oss fem ting som vi kan gjøre for å hjelpe hundene til å finne roen i startsituasjonene. Hun tar utgangspunkt i hundenes fysiologiske egenskaper og deres flokkinstinkt, hundenes drivkraft til å jobbe og også hundeførerens betydning for hundenes stressnivå.

Marlene er etolog med særlig fokus på brukshunder og hunder i flokk. Hun har selv 20 års erfaring med siberian huskies og konkurrerer aktivt i mellomdistanse. Marlene er også leder i Svenska Draghundsportförbundet.

Webinaret holdes på svensk.
Påmelding til webinaret finner du her.

NSHKs webinarserie


Neste webinar er om massasje på hund for “amatører” med Charlotte Netteberg fra Nordisk Heste- og Hundeterapiskole. Webinaret gis tirsdag 6. juni kl 19:00, og lenke sendes de påmeldte samme dag. Har du ikke meldt deg på enda, så skynd deg å gjøre det nå!

Skjema for påmelding finner du her

Charlotte Netteberg has master fra NMBU og drifter sin egen klinikk i Asker. Hun er lærer i akupressur og massasje hos Nordisk Heste- og Hundeterapiskole.

Vel møtt!

Hilsen Styret i NSHK